مرجع خبری رئال مادرید : فدریکو والورده هافبک اروگوئه ای رئال مادرید در مصاحبه با رادیو اونداسرو در مورد محبت هواداران گفت :” محبت و حمایت آنها را دوست داشتم. همیشه برخورد خوبی با من داشتند. حس می کنم که معروف شده ام و مردم بیشتر من را می شناسند. تا چند ماه پیش تقریبا هیچ کس من را نمی شناخت. فوق العاده است که ببینم بچه ها از من عکس یا امضا می خواهند.”

فیکس شدن هایش در رئال مادرید :” همیشه تلاش می کنم و دره رت مرین بهترین عملکردم را ارائه می دهد. سعی می کنم تمرکزم را عوض کنم. برای همه این چیزها کاملا آماده هستم.”

کلیدهای موفقیت :” اگر با تمام قوا درون زمین تلاش کنی و برای تیم فداکاری کنی، همه این را درک می کنند. من نه تنها در فوتبال بلکه در زندگی هم سختکوش هستم.”

انتقال به رئال مادرید:”لحظه ای که به من گفتند که رئال به دنبال خرید من است، بی نظیر بود. همه چیز برایم عوض شد.”