مرجع خبری رئال مادرید : تمرینات رئال مادرید برای بازی مقابل سوسیه داد بعد از بازیهای ملی و بدون ملی پوشان پیگیری شد.

در این جلسه تمرینی، مارسلو که در مقابل گالاتاسرای مصدوم شده بود بدون مشکل تمرین کرد و به نظر می رسد که به صورت کامل ریکاوری کرده است. یوویچ که بازی قبلی را به علت مصدومیت از دست داد، به ریکاوری پرداخت و تاچو و اسنسیو به ریکاوری پرداختند.