مرجع خبری رئال مادرید : دوگاری در مورد خط خوردن بنزما از تیم ملی فرانسه صحبت کرد.

بازیکن اسبق تیم ملی فرانسه بیان کرد:”زمان زیادی از دادگاه بنزما گذاشته و این دیگر مربوط به گذشته است. فوتبال فرانسه به قهرمانی نیاز دارد. دوست داریم بهترین ها را در تیم ملی ببینیم. بنزما هم یکی از آنهاست. همه دوست داریم که مربی گذشته اش را فارموش کند و با او صحبت کند. چهار سال از ان ماجرا گذشته که زمان زیادی است. بنزما نشان داده که بازیکن بزرگی است و در رئال مادرید یک اسطوره است. دشان هم نشان داده که برای ساختن یک تیم توانمند است و رئیس تیم ملی فرانسه است. هر دو باید با هم صحبت کنند.”