مرجع خبری رئال مادرید : گرت بیل بازیکن ولزی به نظر می رسد که اینده ای در رئال مادرید نخواهد داشت و باید برای جدا شدن آماده شود.

این بازیکن در حال حاضر نه میان مدیران، نه کادر فنی، نه بازیکنان و نه هواداران کوچک ترین محبوبیتی ندارد و ماندنش در تیم غیرقابل درک خواهد بود. در چنین شرایطی سه گزینه برایش مطرح است : تاتنهام و ارسنال دو تیم لندنی که به تقویت ترکیبشان نیاز دارند یا حضور در لیگ چین که از نظر مالی می توانند او را اقناع کنند.