مرجع خبری رئال مادرید : کیلور ناواس بدون تردید بهترین بازیکن بازی رئال مادرید و پاریسن ژرمن بود که در ترکیب تیم فرانسوی توانست 10 توپ را مهار کند.

عجیب این جاست که کیلور هرگز در رئال نتوانسته بود به این آمار برسد و بهترین آمار خود از 2014 تا کنون را در بازی سه شنبه در پیراهن پی اس جی مقابل رئال انجام داد.