مرجع خبری رئال مادرید

ثانیه به ثانیه با اخبار رئال مادرید

  • بازی بعدی
  • رئال وایادولید – رئال مادرید
  • ورزشگاه خوزه زوریا
  • یکشنبه پنجم بهمن
  • 23:30
  • بازی قبلی
  • یونیونیستاس1 – رئال مادرید3
  • ورزشگاه لاس پیستاس
  • چهارشنبه دوم بهمن
  • 23:30
تبلیغ
لینک دانلود

مرجع خبری رئال مادرید : ایسکو آلارکون طی این سال هایی که در رئال حضور دارد، بهترین دورانش در سال 2017 بوده است که در این کلیپ جذاب نگاهی داریم به دوران درخشش او در رئال مادرید.

150 بازدید 2 دسامبر 19 - سروش جهان راد

ویدئو/ نگاهی به دوران اوج ایسکو در رئال