مرجع خبری رئال مادرید : کیلور ناواس دروازه بان کاستاریکایی اسبق رئال مادرید در مورد دوران حضورش در رئال صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” همیشه فکر می کردم که وقتی به چنین تیم بزرگی برسم چه کار می کنم. فکر می کردم که فریاد بزنم، گریه کنم یا به هوا بپرم. وقتی خبرش را به من دادند یادم است که روی یک تخت بودم، نه اشک ریختم و نه گریه کردم. می خواستم همه این کارها را در یک لحظه انجام بدهم و در آن زمان هیچ کاری نکردم!”