مرجع خبری رئال مادرید : گرت بیل بازیکن همیشه جنجالی رئال مادرید در مورد عکس گرفتن با پرچم “گلف، ولز، رئال مادرید، به این ترتیب” صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” انکار نمی کنم که می دانستم جنجال ایجاد می شود. در حال جشن گرفتن با دوستان، هم تیمی هایم و هواداران بودم و آن پرچم هم آن جا بود. درون زمین همیشه تلاشم را می کنم ، چه در رئال چه در تیم ملی ولز.”