مرجع خبری رئال مادرید : ماریانو دیاز در این فصل هب هیچ وجه بازی نکرده و زیدان حاضر نیست که در موردش کوتاه بیاید و به او فرصت بدهد.

ماریانو باید از رئال مادرید برود اما یکی از مشکلات مربوط به دستمزد بالایش است. اسپانیول یکی از مشتریان جدی این بازیکن است اما توانایی پرداخت دستمزد وی را ندارند و به همین خاطر از جذب این بازیکن در ژآنویه کاملا ناامید شده اند.