مرجع خبری رئال مادرید : استبان گرانرو هافبک اسپانیول و بازیکن اسبق رئال مادرید در مورد بازی روز شنبه میان دو تیم صحبت کرد.

بازگشت به مادرید :” همیشه بازی کردن در برنابئو به من انگیزه می دهد. رئال مادرید باشگاه کودکی من است و همیشه بازی کرد ندر ان جا به من انگیزه می دهد. اما می دانیم که شرایط چطور است و چه مسئولیتی داریم. انگیزه زیادی داریم تا با سه امتیاز به خانه برگردیم.”

شرایط اسپانیول:” همه می دانیم که باید انتقادها را بپذیریم و خوشبین باشیم. باید با اتحاد حرکت کنیم. حقیقتا خوشبین هستم. نه به این خاطر که به خودم القا کنم که خوشبین هستم بلکه چرا که حس می کنم این تیم و کادر فنی باید این گونه باشد. اعتماد به نفس تیم بالاست. برای بازیها انگیزه داریم.”

احیا شدن رئال مادرید :” آنها همیشه برای بردن بازی می کنند. توقعات در این باشگاه همیشه همین است. رئال مادرید بازیکنان بزرگی دارد و جاه طلبی بالایی دارد. نقطه ضعف در برنابئو خیلی کم است. سعی می کنیم برنده شویم و می توانیم پیروز شویم.”

بازی در برنابئو:”فکر نمی کنیم که بازی کردن در آن جا مثل رفتن به کشتارگاه باشد. انگیزه زیادی برای کسب سه امتیاز داریم که خیلی مهم است. سعی می کنیم که خیلی حرفه ای ظاهر شویم. از کسی نمی ترسیم و به شانس های خودمان باور داریم.””