مرجع خبری رئال مادرید : مامورین امنیتی و پلیس بارسلونا به رئال مادرید توصیه کرده است که برای این که برای ورود به نیوکمپ در ال کلاسیکوی 27 آذر مشکلی نداشته باشد و دچار حمله هواداران معترض و جدایی طلب کاتالونیا نشود نباید از اتوبوس خودش استفاده کند.

در حقیقت ماموران امنیتی به رئال مادرید گفته اند که باید از یک اتوبوس بدون آرم استفاده کند تا بدین ترتیب توسط معترضان که قصد راهپیمایی را ندارند، شناسایی نشود. رئال مادرید از این تصمیم راضی نیست اما به نظر می رسد که چاره دیگری در این باره وجود ندارد.