عجب صلیبی! (اشاره به بازی شیر یا خط که یک سمت سکه اروپایی صلیب است و سمت دیگر چهره)

هازارد دچار مصدومیت شد و ال کلاسیکو را از دست داد

مارسلو هم مصدوم است و حضورش تقریبا غیرممکن

بیل هم دچار مصدومیت شده اما تلاش می کند خودش را برساند