مرجع خبری رئال مادرید: در اکثر مواقع، پزشکان ورزشی، بر اساس تشخیص های شخصی و دانش پزشکی خود زمان تقریبی مصدومیت ها را پیش بینی می کنند. اما گاهی از اوقات پیش بینی مصدومیت مطابق انتظار پیش نمی رود و نیاز است تا آزمایش های بیشتری انجام شود. در مورد ادن هازارد بلژیکی همین بود. این طور نیست که تشخیص پزشکان رئال اشتباه باشد. گاهی اوقات بعضی مصدومیت های کوچک را نمی توان تشخیص داد. در مورد هازارد هم همین بود و تست های جدید شرایط مصدومیتش را مشخص کرد. پس از بررسی های دقیق در نهایت مشخص شد که او یک ماه طول می کشد تا ریکاوری کند.

در مورد مارسلو هم از ناحیه پای چپ دچار مصدومیت شده است. در حالت عادی، می گوییم که باید سه تا چهار هفته از میادین دور باشد اما مارسلو در مورد مصدومیت ها بازیکن خاصی است و در چنین شرایطی معمولا ده روزه برمی گردد. بازیکنی است که بدنش را به خوبی کنترل می کند و به هیچ وجه اهل ریسک کردن نیست. بازیکنی نیست که فشار را تحمل کند و همین باعث می شود که زودتر از موعد برگردد.در مورد بیل نیز از ناحیه پای چپ مصدوم شده است. در مورد مصدومیت های او معمولا هیچ کس نمی تواند پیش بینی دقیقی داشته باشد. در تیم ملی می تواند بازیهای زیادی را داشته باشد اما در رئال برایش ثبات در تمرینات مفهومی ندارد. در مورد او به نظر می رسد که مسائل روانی مهمتر از مسائل ورزشی است.

دکتر خوزه گونزالس – کارشناس پزشکی آس