مرجع خبری رئال مادرید : مدیران سازمان گردشگری ترکیه به خبر این که این سازمان با پرداخت سالانه 12 میلیون یورو اسپانسر پیراهن تمرینی رئال می شود، واکنش  نشان دادند.

اخیرا مدیران بخش بازاریابی و اقتصادی رئال مادرید با مدیران سازمان گردشگری تکیه دیدار کرده بودند. حالا سم کینا، مدیر اجرایی سازمان گردشگری ترکیه در این باره گفته اس:” ضروری است که در مورد خبر مطرح شده در برخی رسانه ها در مورد بحث اسپانسری پیراهن رئال مادرید توضیح بدهیم. این اخبار صحت ندارند. هیچ توافقی در بحث اسپانسری میان این سازمان و رئال مادرید صورت نگرفته است.”

این جلسه هفته گذشته برگزار شد که کینای در موردش می گوید :” جلسه مثبتی بود. هر دو طرف در مورد همکاری در آینده مذاکراتی داشتند. رئال مادرید به دنبال اسپانسرهای جدید است و ترکیه یکی از گزینه هاست اما این جلسه فقط برای این بود که ایده هایمان را منتقل کنیم. هیچ توافقی حاصل نشد هر چند که شاید در آینده به نتیجه برسیم. امیدوارم که هر دو طرف در پایان به توافق برسند.”