مرجع خبری رئال مادرید : گرت بیل بازیکن ولزی با مصدومیت جدیدش سه بازی آینده رئال را از دست می دهد. او حالا به 25 مصدومیت در رئال رسید و از رکوردش در تاتنهام با 24 مصدومیت عبور کرد. او در شش سال در تاتنهام به این آمار رسیده بود و حالا در رئال در هفتمین فصلش از آن رکورد عبور کرده است.

گرت بیل حالا در سن 30 سالگی یک بازیکن غیرقابل درمان از نظر مصدومیت به شمار می رود. میانگین او سالی چهار مصدومیت است هر چند که در دو فصل 14-2013 و 15-2016 به پنج مصدومیت رسید. او در رئال 90 بازی را به علت مصدومیت های مختلف از دست داده است.

هر چند که رئال در ماه های اخیر سعی می کرد که مصدومیت های بیل را مخفی کند و بیانیه ای در موردش نمی داد اما در مورد مصدومیت اخیر وی گزارشی منتشر کرده است. از 25 مصدومیت بیل در رئال، 16 تا در سمت چپ بدنش بوده و 9 تا در سمت راست. او ده مصدومیت عضلانی داشته است.

البته بیل در تاتنهام نیز 24 مصدومیت مختلف را داشت و فقط در 203 تا از 323 بازی ممکن در تیم لندنی بازی کرد. او در فصل 18-2007 دوازده بازی را به علت مصدومیت از دست داده بود.