مرجع خبری رئال مادرید : جدایی طلب های کاتالونیا به صورت ویژه در حال چیدن برنامه ای برای ال کلاسیکوی 27 آذر هستند تا رئالی ها را آزار بدهند.

جدایی طلبان کاتالونیا می خواهند مسیر اتوبوس رئال مادرید را متوقف کنند و هر چند که اتوبوس رئال بی نام و آرم خواهد بود اما آنها مسیر هتل تا اتوبوس را زیر نظر می گیرند تا برای اردوی رئال مزاحمت ایجاد کنند و تمرکز تیم را بر هم بزنند.