مرجع خبری رئال مادرید : مارک پدرازا بازیکن مایورکا در مورد تاکفوسا کوبو بازیکن ژاپنی رئال که قرضی به این تیم ملحق شده، صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” کوبو شبیه مسی است. اگر توپ را بگیرد می تواند سرنوشت بازی را عوض کند. شرایطی را دارد تا در یک تیم بزرگ بازی کند. روند هماهنگی خیلی خوبی داشته است.”