مرجع خبری رئال مادرید : درست مثل کاسمیرو بازیکن برزیلی رئال مادرید، لنگله مدافع میانی بارسلونا نیز چهار کارته است.

در حقیقت اگر مدافع فرانسوی این هفته در مقابل مایورکا کارت نگیرد و در هفته بعدی مقابل سوسیه داد کارت بگیرد، پنج کارته می شود و ال کلاسیکو را از دست می دهد. کاسمیرو هم دقیقا شرایط مشابهی دارد و باید خیلی مراقب باشد.