مرجع خبری رئال مادرید : در دهه اخیر ال کلاسیکوی رفت در تعیین کردن قهرمان لالیگا نقش خیلی مهمی را ایفا کرده است.

در حقیقت در ده سال اخیر ، هشت بار بارسلونا ال کلاسیکوی دور رفت را برده  و دو بار رئال مادرید. در این میان بارسلونا هر هشت بار به قهرمانی لیگ رسیده و از دو باری که رئال برنده شده، یک بار خودش به قهرمانی رسیده و یک بار اتلتیکو مادرید.