چراغ سبز برای رودریگو

حجم مصدومیت ها در فاز هجومی درها را به روی بازیکن برزیلی باز می کند

رئال مادرید برای حمایت از همایش تغییرات آب و هوایی، مقابل اسپانیول رنگ سبز را می پوشد