نوبت وینیسیوس

بازیکن برزیلی در غیاب بیل و هازارد فرصت جدیدی در اختیار دارد

اسپانیول 540 دقیقه است که در برنابئو گل نزده