مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید در سالهای اخیر سعی کرده که داعیه دار خرید استعدادهای جوان فوتبال دنیا باشد و حالا می بیند که یک برزیلی از دستش رفته و در آرسنال می درخشد.

رئال برای خرید رودریگو گوئس و وینیسیوس 85 میلیون یورو هزینه کرده است اما فعلا آمار مارتینلی که شایعاتی در مورد انتقالش به رئال مطرح شده هم از آنها بهتر است. آرسنال برای خرید بازیکن برزیلی از ایتوانو فقط شش میلیون یورو پرداخت. این مهاجم با شش گل در چهارده بازی در جام پائولیستا به آرسنال امد.مارتینلی در این فصل در 21 بازی ده گل زده و سه پاس گل داده و بی نظیر ظاهر شده است. رودریگو در این فصل در شانزده بازی شش گل زده و دو پاس گل داده و وینیسیوس در 18 بازی دو گل زده و یگ پاس گل داده است.