مرجع خبری رئال مادرید : با رفتن اودریوزولا زیدان باید از دفاع راست های غیرتخصصی همچون میلیتائو و ناچو استفاده کند.

کارواخال به علت پنج کارته شدن یکشنبه مقابل وایادولید بازی نمی کند و باید دید که از میان میلیتائو و ناچو فرناندز که هر دو تجربه حضور در پست دفاع راست را دارند، کدام مورد استفاده قرار می گیرند.