مرجع خبری رئال مادرید : سرجیو راموس کاپیتان رئال مادرید بدون مشکل تمرین کرد و به نظر می رسد که مشکلی برای بازی یکشنبه مقابل وایادولید ندارد.

از سویی گرت بیل تمرین نکرد و این بازی را از دست می دهد. آسنسیو و هازارد دیگر غایبان تمرین رئال مادرید بودند که به ریکاوری ادامه دادند.