مرجع خبری رئال مادرید: خوزه آنتونیو کارو دروازه بان ذخیره وایادولید به علت مصدومیت بازی مقابل رئال مادرید را از دست داد. دروازه بان آندلوسی بازی با رئال را از دست مید هد و طبیعتا باید دروازه بان ذخیره دیگری را در لیست قرار بدهد.

بدین ترتیب سامو پرز به عنوان دروازه بان ذخیره در لیست قرار خواهد گرفت و در مقابل رئال مادرید روی نیمکت می نشیند.