مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید به پروسه جذب استعدادها ادامه می دهد. پس از خرید رینیر و هوگو وایخو در این زمستان حالا رئال به سراغ جذب کنت سولر رفته است.

استعدادیابان رئال شرایط جذب وینگر آکادمی اسپانیول را دنبال می کنند. این بازیکن که متلود سال 2001 است، در فصل 12-2011 در آکادمی بارسلونا بازی کرده و دو فصل هم در رویس بازی کرده است اما از سال 2016 به اسپاینول ملحق شه است.