مرجع خبری رئال مادرید : در فرانسه ضرب المثلی داریم که می گوید “غایبان همیشه اشتباه می کنند.” در اسپانیایی انگار ضرب المثل مشابهی وجود ندارد اما این مصداق درستی برای گرت بیل است. بازیکنی که تقریبا همیشه از لیست خط می خورد و حتی وقتی بازی می کند هم در حس و حال تیم حضور ندارد. حضورش در رئال و رفتارهایش باعث می شود که همه به این نتیجه برسیم که می خواهد مقابل مربی اش قرار بگیرد. رابطه  میان این دو مرد خیلی شخصی است. اما از نظر من ، بیل هیچ مشکل شخصی با زیدان ندارد و زیدان هیچ مشکلی با بیل ندارد، هر چند که برای مربی خیلی مشکل است که نداند که روی یکی از مهمترین ستارگان ترکیبش و پردرآمدترین بازیکن تیمش چه زمانی می تواند استفاده کند یا نکند.

مشکل بیل با فوتبال، باشگاهش، زندگی اش و حرفه اش این است که عاشق این کار نیست. (در حالی که قبلا بود). برای او اولویت های دیگری  وجود دارند و به نظر می رسد که ورزش حرفه ای در حال حاضر برای بازیکن ولزی در اولویت نیست. او حاضر نیست که فشار را تحمل کند، به خصوص در مورد فوتبال. تا کنون زیدان به عنوان یک انسان خوب و یک مربی بزرگ با احتیاط سعی کرده که با این شرایط بحرانی کنار بیاید تا نه به بیل و نه به بقیه تیم ضربه ای نخرد. این اتفاق احتمالا تا پایان فصل ادامه می یابد. اما بعد از آن باشگاه باید این شرایط بغرنج را حل کند.

فردریک هرمل