مرجع خبری رئال مادرید : هانسی فلیک سرمربی بایرن مونیخ به تمجید از اودریوزولا بازیکن قرضی رئال پرداخت.

وی اظهار داشت :”اودریوزولا من را تحت تاثیر قرار داده است. پسر خوبی است. مدافع بسیار سریعی است که خوب حمله می کند و سانترهای خوبی به محوطه جریمه حریف ارسال می کند.”