مرجع خبری رئال مادرید : ویکتور فرناندز سرمربی ساراگوسا در مورد بازی چهارشنبه تیمش مقابل رئال مادرید صحبت کرد.

وی اظهار داشت:” بازی مقابل رئال مادرید برای ما مثل یک جشن خواهد بود و آماده پوشیدن این پیراهن می شویم. حاضرم که کادیز را ببریم اما توسط رئال مادرید حذف شویم.شاید ساراگوسایی ها از این حرفم عصبانی شوند اما شرایطی که داریم را درک می کنیم.”