مرجع خبری رئال مادرید : کریم و دیگر هیچ. در سه ماه اخیر بنزما تنها مهاجم رئال مادرید بوده که در لالیگا گل زده است.  در آن زمان یوویچ و رودریگو گوئس مقابل لگانس گلزنی کردند. بعد از آن هیچ کدام از مهاجمان دیگر رئال به جز کریم در لالیگا گل نزدند.

بیل، یوویچ، رودریگو گوئس، وینیسیوس، هازارد و لوکاس وازکز در این بازه در لالیگا فقط به گلزنی نشده اند. بنزما در این فصل شانزده گل زده که دوازده تایش در لالیگا بوده است.