مرجع خبری رئال مادرید :دیلی اکسپرس ادعا کرده است که سرمربی تاتنهام برای خرید گرت بیل بازیکن ولزی در نقل و انتقالات زمستانی اوکی داده است.

به ادعای این منبع هیچ بعید نیست که تاتنهام در پنج روز پایانی نقل و انتقالات به سراغ خرید بیل بیاید و این بازیکن ولزی را به خدمت بگیرد. اکسپرس ادعا کرده است که بیل برای این انتقال اوکی داده است.