مرجع خبری رئال مادرید : سرجیو گونزالس سرمربی وایادولید در مورد شکست تیمش مقابل رئال مادرید صحبت کرد. وی اهظار داشت ” ناراحت هستم که پس از یک تلاش بی نظیر نتوانستیم برنده شویم. رئال فقط روی ضربه ایستگاهی موقعیت داشت. نباید این گونه شکست می خوردیم. توانستیم که جلوی حرکات ترکیبی حریف را بگیریم. به تدریج در جریان بازی بهتر شویم و حریف ارا تحت فشارقرار دادیم.نمی خواستیم اشتباه کنیم. گل رئال باعث شد که نظم ما درون زمین به هم خورد چرا که نباید می باختیم.خوب تلاش کردیم. رئال مادرید احساس راحتی نمی کرد.”

خواکین بازیکن وایادولید هم در مورد بازی صحبت کرد:”در نیمه دوم فشار را بیشتر کردند. به خصوص روی ریباندها اذیت شدیم. تیم خیلی خوب بود اما روی یک سانتر از فرصت استفاده کردند و گل زدند.حیف شد. نمی توانی نیم متر هم به رئال فرصت بدهی.”