مرجع خبری رئال مادرید : کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی کلمبیا در مادرید قرار است که جلسه ای با خامس رودریگز داشته باشد.

خامس بازیکنی کلیدی در تیم ملی کلمبیاست و کی روش می خواهد که جویای احوال این ستاره شود. بازیکنی که در حال حاضر مصدوم نیست اما در این فصل خیلی کم بازی کرده و بسیار کمرنگ بوده است.