مرجع خبری رئال مادرید : پینتو داکاستا رئیس پورتو بازنشستگی ایکر کاسیاس از دنیای بازی در فوتبال را تائید کرد.

وی اظهار داشت :” کاسیاس قبل از اعلام کاندیداتوری، به پورتو آمد و با هم ناهار خوردیم و به من گفت که این تصمیم را گرفته و به همین خاطر دوران فوتبالش تمام می شود.”

کاسیاس در  تابستان آینده برای ریاست فدراسیون فوتبال اسپانیا با روبیالس رقابت می کند.