مرجع خبری رئال مادرید : نیدر لوزانو مهاجم گرانادا به علت مصدومیت ادامه فصل را از دست داده است.

گرانادا در نظر دارد که این بازیکن را از لیستش خارج کند و یک خرید برای ادامه فصل داشته باشد. یکی از اهداف آنها می تواند ماریانو دیاز باشد هر چند که استادیو دپورتیوو گزارش داده است که دستمزد این بازیکن کار انتقالش را مشکل می کند و او باید از مبلغ دستمزدش تا پایان فصل کم کند.