مرجع خبری رئال مادرید : آخرین باری که رئال مادرید یک بازیکن بیشتر از حریفانش در برنابئو داشت به 3 مارس 2018 برمی گردد. بعد از آن رئال مادرید 36 بازی در لالیگا داشت که هیچ بازیکنی از حریفان اخراج نشد اما در این مدت رئال مادرید سه بار ده نفره شد.

در 126 بازی اخیر رئال مادرید در برنائو در لالیگا، فقط یازده بار حریفان ده نفره شدند یعنی تقریبا هر 11 بازی یک بار.