مرجع خبری رئال مادرید : دنی کارواخال مدافع راست رئال مادرید به همراه نامزدش دافنه کانیزارس به جشن عروسی یکی از دوستانش به نام الکس کاراسکو رفتند.