مرجع خبری رئال مادرید : اشرف حکیمی مدافع راست رئال مادرید که قرضی به دورتموند رفته در مورد شرایط خود صحبت کرد.

وی پس از پیروزی دورتموند مقابل پی اس جی گفت :” در حال حاضر فقط به بازی کردن فکر می کنم. می خواهم به پیشرفت ادامه بدهم. این جا در آلمان به من فرصت می دهند. در ژوئن قرارداد قرضی ام با دورتموند تمام می شود. در تابستان هر اتفاقی ممکن است که رخ بدهد اما ببینیم چه می شود. آیا حاضرم که به رئال برگردم تا نیمکت نشین شوم؟ ببینیم چه می شود.”