مرجع خبری رئال مادرید : گوتی شماره 14 اسبق رئال مادرید از کاسیاس برای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال اسپانیا حمایت کرد.

سرمربی آلمریا بیان کرد:” این یک مسئولیت بزرگ است و قطعا کاسیاس توانایی آن را دارد چرا که برای این فدراسیون خیلی بازی کرده است. او توانایی های زیادی دارد و نه تنها در اسپاینا بلکه در کل دنیا بسیار مشهور است. من نمی توانم به کاسیاس رای بدهم اما از او می خواهم که با آرامش کارش را انجام می دهد. با تمام وجود ظاهر می شود چرا که عاشق فوتبال و کشور ماست.”