مرجع خبری رئال مادرید : روبن سانچز یکی از شرکت کننده های مسابقه تلویزیونی “جزیره فریب” در مورد علاقه اش به گوتی اسطوره رئال مادرید و سرمربی فعلی آلمریا صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” اسطوره من در دنیا گوتی است. البته من زیدان را دوست دارم. بهترین بازیکن دنیا از نظر من؟ مسی.”