مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید در حالی به زمین لوانته می رود که بازی قبلی در این زمین خاطرات عجیبی به همراه داشت.

در حقیقت فصل گذشته در بازی در سیوتات، گرت بیل از روی نقطه پنالتی گل پیروزی رئال مادرید را به ثمر رساند اما وقتی که لوکاس وازکز به سمتش رفت تا خوشحالی کند، بازیکن گالیشیایی را پس زد تا رفتار زشتی که در آن زمان انجام داده بود، در یادها بماند.