مرجع خبری رئال مادرید: گرت بیل بازیکن ولزی و لوکا یوویچ به تمرین رئال مادرید برای بازی مقابل لوانته برگشتند.

آسنسیو و ماریانو به علت مصدومیت در این جلسه تمرینی غایب بودند.