مرجع خبری رئال مادرید: ساعت و تاریخ بازی رئال مادرید  و ایبار مشخص شد.

این بازی جمعه 23 اسفند ساعت 23:30 برگزار خواهد شد.