مرجع خبری رئال مادرید : کاسمیرو هافبک برزیلی رئال مادرید در مصاحبه با لیبرو در مورد فدریکو والورده گفت :” گفته بودم که فدریکو والورده دو سال دیگر از بهترین هافبک میانی های دنیا می شود. به نظرم اشتباه کردم چون او این پروسه را جلو انداخت. فصل بی نظیری داشته و یکی از مهمترین بازیکنان تیم ماست که در هر بازی بهتر می شود. تلاش بی نظیری داشته است. البته او 21 ساله است. باید آرامش داشته باشد. نباید فشار زیادی رویش وارد کنیم. من قبلا 21 ساله بودم و می دانم که چه چیزی از ذهنت عبور می کند اما شخصیت آرامی دارد که دوست دارد گوش بدهد. در همه بازیهای خوبش ثابت کرده که بازیکن بسیار مهم و آرامی است. کیفیت بالایی دارد تا در همه پست ها بازی کند اما بهترین پست برایش هافبک میانی است. او بیشتر یک هافبک میانی است تا یک هافبک دفاعی. این ویژگی بزرگش درون و بیرون زمین است. باعث افتخارم است که کنارش بازی کنم. شماره اش 15 است و در رختکن کمدمان کنار هم است. زیاد در مورد فوتبال صحبت می کنیم.”