مرجع خبری رئال مادرید : نشریه آس در گزارشی عنوان کرده است که برخی از بازیکنان رئال مادرید از تبعیض ها به سود گرت بیل بازیکن ولزی به شدت دلخور هستند.

در حقیقت این بازیکنان حس می کنند که برخی از تبعیض ها به شدت به سود گرت بیل بازیکن ولزی بوده و این رفتار باعث می شود که به برخی دیگر اجحاف شود.

گرت بیل در دو بازی اخیر رئال مادرید مقابل اوساسونا و سلتاویگو فیکس شد اما عملکردش چنگی به دل نزد. حضور فیکس این بازیکن بدون آن که شایستگی خود را ثابت کرده باشد شانس بازیکنانی نظیر وینیسیوس، رودریگو گوئس، براهیم دیاز، مودریچ یا ایسکو را برای حضور در ترکیب کاهش می دهد.

برخی از بازیکنان رئال مادرید انتظار دارند که زیدان در مورد بیل با عدالت برخورد کند و به او مثل بقیه بازیکنان نگاه کند اما زیزو همچنان سخت در تلاش است تا بازیکن ولزی را احیا کند، هر چند که تا کنون در این زمینه توفیقی نداشته است.