مرجع خبری رئال مادرید : مینو رایولا وکیل جنجالی بازیکنانی نظیر پوگبا، دلیخت و هالند در مورد رئال مادرید صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” رابطه خیلی خوبی با رئال مادرید دارم. با خوزه آنخل مدیر اجرایی رئال مادری ددر تماس هستم و در مورد فوتبال و سایر مسائل فیفا با هم صحبت می کنیم چرا که نظرش برایم  جذاب است. امیدوارم که یک بازیکن بزرگ را به رئال مادرید ببرم. فعلا آرئولا را در آن جا دارم اما این معامله بزرگی نبود چرا که به صورت معاوضه انجام شد. می خواهم یک بازیکن بزرگ را به رئال مادرید ببرم و سعی می کنم در تابستان این اتفاق رخ بدهد. باعث افتخار من و بازیکنانم خواهد بود چرا که رئال مادرید باشگاه بزرگی است.”