مرجع خبری رئال مادرید : نشریه آس هفته گذشته در توییتی از هوادارانش خواسته بود که نظرشان را در مورد پیوستن پوگبا به رئال مادرید بگویند.

در این نظرسنجی 813 نفر به نشانه موافقت با خرید پوگبا لایک زدند اما 976 نفر به نشانه مخالفت با خریدنش ریتوییت کردند. نکته ای که نشان می دهد نظر هواداران در مورد جذب وی چندان هم مساعد نیست.