مرجع خبری رئال مادرید : اس در گزارشی لیستی از 10 بازیکنی را اعلام کرد که با وجود این که خودشان ستارگان تیم های دیگر بودند به صورت مستقیم و غیرمستقیم به رئال مادرید علامت دادند.

“همیشه گفته ام که رئال مادرید باشگاهی رویایی برای کل دنیاست. یکی از بهترین باشگاه های دنیا هستند” (پوگبا – 2019)

“الگوهای من بازیکنان رئال مادرید هستند” (کیلیان امباپه – 2018)

“در خانه ام در مادرید منتظر نهایی شدن انتقال بودم. اما در نهایت اتفاقات دیگری افتاد” (داوید دخیا)

“بازی نکردن در رئال مادرید یکی از چیزهایی است که کمبودش را حس کردم” (خواکین – 2018)

“اگر رئال مادرید می خواست به آن جا رفته بودم” (سرجیو آگوئرو)

“رئال مادرید همچنان رویای من است” (هازارد -2018)

“رئال مادرید تیم بزرگی است و هر بازیکنی دوست دارد که در آن جا بازی کند” (گایزکا مندیتا)

“به نظرت برخورد خوبی با من در ان جا (مادرید) می شود، نه؟” (مکالمه کاسورلا با کاسیاس – 2008)

“فقط می خواهم به رئال مادرید بروم” (داوید ویا – 2009)

“رئال مادرید و بارسلونا بزرگترین باشگاه های دنیا و رویای هر شخصی هستند” (ویلیان)