مرجع خبری رئال مادرید : ویلی سانیول بازیکن فرانسوی اسبق بایرن در مورد پیوستن پل پوگبا به رئال مادرید صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” همه ما شرایط برای پیوستن پوگبا به رئال مادرید را می دانیم. زیدان موافق است، پرز موافق است، پوگبا موافق است و حتی منچستریونایتد هم موافق است چرا که از پرداخت دستمزدی قابل توجه معاف می شوند و درآمدی برای خرید بازیکنان جدید خواهند داشت. همه چیز برای این انتقال مهیاست.”