مرجع خبری رئال مادرید : بحران کرونا شرایط ستارگان ناراضی را هم مشکل کرده است. پل پوگبا هافبک فرانسوی به خوبی می داند که یک معما پیش ر وی اوست. آیا منتظر پیشنهاد رئال مادرید بماند؟ به یوونتوس برود؟ مذاکرات با اینتر را به نتیجه برساند؟ یا پیشنهاد تمدید با یونایتد را هم بپذیرد؟ پوگبا در حال حاضر تا سال 2021 با یونایتد قرارداد دارد و دستمزدش سالانه هفده میلیون یوروست.

پوگبا برای پیوستن به رئال مادرید حتی حاضر است که دستمزدش را کم کند اما مدیران رئال مادرید فکر می کنند که دیگر زمان خرید این هافبک فرانسوی گذشته است و از سویی جذب کاماوینگا 17 ساله جای را پوگبا باز نخواهد گذاشت.

یووه می تواند محتمل ترینی گزینه برای پوگبا باشد هر چند که بانوی پیر نیز در شرایط بحران کرونا مطمئن نیست که دستمزد پوگبا را بپردازد. در نقطه مقابل اینتر روی پول فروش لوتارو و ایکاردی حساب می کند و به همین خاطر جذب بازیکن فرانسوی برایشان دور از انتظار نیست.